First Baptist Church of Prescott

148 S. Marina St.

Prescott